Om studiespesialisering med toppidrett

Basket Toppidrett

For skoleåret 2019-2020 har skolen følgende tilbud:

Fotball - for gutter og jenter – fra alle klubber.  Tilbudet er et alternativ til toppidrettklassen. Treningene ledes av skolens lærere som har høy trener- og spillerkompetanse. Skolen har gode treningslokaler og tilbyr to økter per uke.

Turn - (troppsgymnastikk) skolen har et samarbeid med Oslo Turn. Samarbeidet gjelder både trenere og bruk av Haslehallen. Skolen har også eget moderne turnutstyr. Vi tilbyr to økter per uke.

Basketball - skolen har en egen basketballtrener. I samarbeid med skolens lærere er treneren ansvarlig for basketballtilbudet. Skolens flerbrukshall er godt utstyrt med tanke på basketball på høyeste nivå. Vi tilbyr to økter per uke.

Inntak:

Elever som ønsker dette tilbudet, søker ordinær studiespesialiering og velger idrett etter inntaket.  

 Toppidrett collage

       

Trenere toppidrett

Fotballtrenere/fagansvarlige

Bjørn Arild Levernes

Pål Konradsen

Torgeir Hoås

 

Basketballtrener

Emmanuel Davies

 

Turntrener 

Nicolai Meredith

 

Les mer om trenerne