Om tilbudet

Tilbudet har som mål å få deg tilbake på skolebenken og motivert for videre skolegang. For at du skal få denne motivasjonen, vil vi gi deg et tilbud der du kan kombinere arbeidspraksis og fag. Vi tar dine interesser, ønsker og mål på alvor og følger deg tett opp med veiledning og støtte. Derfor vil det tilbudet vi gir, kunne variere fra elev til elev.