Eksamen våren 2018

Læringselementer forside

Skriftlig eksamen
Alle skriftlige eksamener arrangeres på Valle Hovin videregående skole.

Engelsk: Tirsdag 22.mai kl 09:00 – 12:00 (Forberedelsesdag)
Onsdag 23.mai kl 09:00 – 14:00 (Eksamen)
Matematikk 1P/1T: Mandag 28.mai kl 09:00 – 14:00
Morsmål nivå 2: Tirsdag 29.mai kl 09:00 – 14:00
Morsmål nivå 3: Onsdag 30.mai kl 09:00 – 14:00

• Alle elever må møte på rom 4027 (i 4. etasje) senest kl 08:15
• Ta med mat og drikke
• Ta med nødvendige og godkjente hjelpemidler

Elevene trenger ikke ta med egen PC, da de får låne PC fra skolen på eksamensdagen.

Det er viktig å lese gjennom eksamensinformasjonen.

Muntlig eksamen
Alle muntlig eksamener i morsmål arrangeres på andre skoler enn Valle Hovin videregående skole. Alle elever som er oppmeldt til morsmålseksamen skal ha fått et brev med dato og oppmøtested for eksamen. Dersom du ikke har fått dette brevet, ta kontakt med resepsjonen så fort som mulig.

Mer informasjon om muntlig eksamen i morsmål finner du her. 

Kunngjøring av trekk til muntlig og muntlig-praktisk eksamen skjer 18.juni.