Eksamen våren 2020

Elever i gang

Dette vil ikke få konsekvenser for elevenes vitnemål når det gjelder krav om antall eksamener, men øvrige vilkår for vitnemål gjelder fortsatt og må være oppfylt for at elevene skal få dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæring.

Når det gjelder skriftlig og muntlig privatisteksamen, så jobber privatistkontoret i Oslo fortsatt for at eksamen skal bli gjennomført. En av årsakene til dette er at noen elever på VG3 er avhengig av å bestå en privatisteksamen for å kunne få vitnemål.

Privatister vil få fortløpende informasjon om utviklingen.

Her kan du lese oppdatert informasjon om eksamen 2020 fra UDIR