Hovedseksjon

Eksamen våren 2021

Elever i gang

Reglene for eksamenstrekk er slik at alle elever på VG3 skal trekkes opp til enten muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. Siden muntlig-praktisk eksamen er avlyst, vil det være en del elever på VG3 som ikke skal ha eksamen denne våren. Muntlig eksamen for VG3 gjennomføres med ekstra beredskap og smittevern.

Dette vil ikke få konsekvenser for elevenes vitnemål når det gjelder krav om antall eksamener, men øvrige vilkår for vitnemål gjelder fortsatt og må være oppfylt for at elevene skal få dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæring.

Når det gjelder skriftlig og muntlig privatisteksamen, så gjennomføres disse som normalt.

Her kan du lese oppdatert informasjon om eksamen 2021 fra UDIR