Skolebiblioteket

Forsidebiblioteket

Skolebiblioteket brukes aktivt i undervisningen som en annerledes læringsarena enn klasserommet. Bibliotekaren samarbeider med lærerne og er involvert i leseprosjekter, opplæring i kildebruk og i ulike tverrfaglige prosjekter.

I skolebiblioteket kan elevene blant annet jobbe med lekser, gjøre gruppearbeid, låne bøker og tegneserier, lese aviser og spille sjakk.

Alle bøkene i biblioteket er til utlån. Utlånstiden er fire uker. Elevkort er lånekort.
Bibliotekar Ingrid Svennevig Hagen veileder elever i læringsarbeidet ved å formidle god litteratur, finne bøker på rett nivå og hjelpe elevene med informasjonssøking, kildebruk og oppgaveskriving. Bibliotekaren formidler litteratur for elever og ansatte, og holder kurs i kildebruk og kildekritikk.

Åpningstider
Mandag–fredag kl. 08.30–16.00
Biblioteket er stengt i skolens ferier

Kontakt oss
Ingrid Svennevig Hagen (bibliotekar): ingrid.s.hagen@osloskolen.no