Eksamen våren 2018

Læringselementer forside

Oversikt over skriftlig eksamen

Engelsk: Tirsdag 22.mai kl 09:00 – 12:00 (Forberedelsesdag)
               Onsdag 23.mai kl 09:00 – 14:00 (Eksamen)
Matematikk 1P/1T: Mandag 28.mai kl 09:00 – 14:00
Morsmål nivå 2: Tirsdag 29.mai kl 09:00 – 14:00
Morsmål nivå 3: Onsdag 30.mai kl 09:00 – 14:00

Oversikt over muntlig og muntlig-praktisk eksamen

18. juni kl 09:00: Trekk av fag kunngjøres for elevene i hallen.
19. juni kl 09:00: Obligatorisk oppmøte for elevene. Faglærer skal være tilgjengelig for veiledning.
20. juni fra kl 09:00: Muntlig og Muntlig-Praktisk eksamen etter oppsatt plan.

Les alt om eksamen på Valle Hovin våren 2018 

Hvordan klage på karakterer?