Elevstemmen

Elever som jobber med PC

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Spørsmålene omhandler følgende tema:
• Trivsel
• Motivasjon, arbeidsforhold og læring
• Hjem-skole-samarbeid
• Støtte fra lærer
• Vurdering for læring
• Medvirkning
• Regler på skolen
• Trygt miljø
• Rådgiving

Her finner du mer informasjon om elevundersøkelsen.

Elevevaluering av undervisningen er en undersøkelse som går nærmere inn på undervisningen i det enkelte faget og med den enkelte faglærer. Hver lærer på skolen skal få sin undervisning evaluert av to klasser/faggrupper. Vi forsøker å fordele evalueringen best mulig, slik at alle elever får anledning til å evaluere undervisningen i minst ett fag. Resultatene vil bli gjennomgått både mellom lærer og leder og mellom lærer og elever. Spørsmålene omhandler følgende tema:
• Trivsel og motivasjon
• Vurdering og veiledning
• Læring og arbeidsmiljø
• Egeninnsats