Foreldremøte for VG1 gjennomført

Elever videregående skole

Elevene skal gjennom en viktig prosess der første del handler om å få informasjon om reglene som gjelder for fagvalg og alle mulighetene som finnes. Vi mener det er viktig at elevenes foresatte tilegner seg kunnskap om dette, så de kan være gode støttespillere for elevene.

Referat fra møtet kan du lese her