Foreldremøte torsdag 30 januar

Eldre lærer hjelper ung gutt.
Det vil bli gitt informasjon om utveksling for de som ønsker det, i etterkant av møtet.
Velkommen!