Godt nytt år!

Elev med PC

Vi er godt i gang med skole igjen. Myndighetene har bestemt at vi fortsetter med rødt nivå for smittevern, i første omgang i årets tre første uker. På Valle Hovin videregående skole innebærer dette at vi har ett trinn av gangen på skolen til og med fredag 22. januar. Dette rullerer i henhold til timeplanen, slik at alle elever skal få være like mye på skolen.

Elevene som er på skolen er inndelt i mindre grupper enn normalt og sitter med større avstand i klasserommene. Videre vil det naturligvis være færre elever i ganger og oppholdsrom. Vi fortsetter med forsterket renhold på hele skolen.

Elever som har hjemmeundervisning forventes å "møte opp" på Teams i henhold til timeplanen. Lærerne vil føre fravær for elever som ikke møter opp. Det betyr at vanlige regler for melding om fravær gjelder. Er eleven syk skal kontaktlærer få beskjed av foresatte for at fraværet skal regnes som dokumentert.