Viktig info til søkere til studiespesialisering med toppidrett

Fotballbibliotek

Se vedlegg i utsendte mail for informasjon om ferdighetsprøven, mm. Dersom du har sendt inn CV og attest, men ikke har mottatt e-post ber vi deg kontakte skolen så raskt som mulig.

Tlf: 22 74 10 00