Inntak til Vg1 studiespesialisering m/ toppidrett fotball på Valle Hovin vgs

Toppidrett fotball 2

Innformasjonsskrivet kan du lese her

Alle søkere kan allerede nå begynne å hente inn attester og utarbeide en CV som innen 12/4 skal sendes pr mail til espen.froystveit@ude.oslo.kommune.no 

Har du ikke mottatt brev i posten innen 4 april ber vi deg ta kontakt med skolen.

Vi gleder oss til å møte alle søkerne til ferdighetsprøve.