Ny e-post og postadresse

Valle Hovin

Vennligst benytt  ny adressen ved fremtidige henvendelser til skolen.

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Valle Hovin vg.skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene.