Rødt nivå for smittevern

Illustrasjon

Vi er i dag i gang med undervisning etter rødt nivå. På Valle Hovin videregående skole innebærer dette at vi har ett trinn av gangen på skolen. Dette rullerer, slik at alle elever skal få være like mye på skolen de neste tre ukene.

Elevene som er på skolen er inndelt i mindre grupper enn normalt og vil sitte med større avstand i klasserommene. Videre vil det naturligvis være færre elever i ganger og oppholdsrom. Vi fortsetter med forsterket renhold på hele skolen.

Elever som har hjemmeundervisning forventes å "møte opp" på Teams i henhold til timeplanen. Lærerne vil føre fravær for elever som ikke møter opp. Det betyr at vanlige regler for melding om fravær gjelder. Er eleven syk skal kontaktlærer få beskjed av foresatte for at fraværet skal regnes som dokumentert.