Sommerhilsen fra rektor!

Solsikker

Snart et år etter den flotte åpningen i august 2017 er det tid for å se tilbake på året som har gått. Året ble som sagt, innledet med en flott åpning. Med tonene fra Kampen Janitsjar i bakgrunnen var det så å si bare å kaste seg ut i det. Den kanskje største utfordringen for en ny skole er at skolen allerede fra dag en skal levere som skoler som har eksistert i 10, 20, ja kanskje 50 år. Timer skal undervises, elever skal følges opp, foresatte skal ivaretas og et godt arbeids- og læringsmiljø skal utvikles. Jeg synes vi har lov til å si at vi har kommet godt i gang. Vi har flotte elever som lærer og trives, vi har lærere som med engasjement og glød, underviser, samarbeider og har elevene i sentrum. Det har gitt resultater. Mer enn 92 prosent av elevene har fullført og bestått det første året på Valle Hovin vgs. Det er flott!

Rundt elever og lærere har et støtteapparat bestående av alt fra rådgiver og helsesøster, bibliotekar og digital veileder til kontor og øvrig ledelse, lagt til rette for at læring og det som skjer i klasserommet, har stått i sentrum. Gjennom året har vi alle hatt som mål at trygghet, lagånd og utvikling har skullet prege skolehverdagen.

Å utvikle en identitet har vært en viktig del av arbeidet dette skoleåret. Vi ønsker å være en skole der elevene realiserer sine drømmer og når sine mål både innen utdanning og idrett. Vi ønsker at skolens toppidrettstilbud i fotball skal bli landsledende, og vi ønsker å bli en foregangsskole innen lærersamarbeid og elevoppfølging.

Som skole er vi avhengig av samarbeidspartnere. Vi har en formalisert skolefaglig avtale med Vålerenga som har fungert svært bra dette året. Men kanskje viktigst er det gode og konstruktive samarbeidet vi har hatt med foresatte dette første året. Vi har en felles oppgave i å ta vare på ungdommene og setter stor pris på det engasjementet og den interessen vi opplever fra de foresatte.

Med denne hilsenen takker vi alle for et flott år og ønsker dere alle en riktig god sommer.

Se alle høydepunkter på skolen sin Facebook konto

Sommerhilsen

Trine Øiseth