Utlysning eksamensvakt

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Som eksamensvakt er du midlertidig ansatt med kontrakt gjeldende for hver eksamensperiode. Ved å signere arbeidsavtalen forplikter du deg til å møte opp i henhold til vaktplanen, som vil bli utarbeidet i forkant av hver eksamensperiode.

Kvalifikasjoner:
• Du er pålitelig og punktlig.
• Du er ved god helse, det vil si at du har godt syn, god hørsel og god motorikk.
• Du kan motta viktig informasjon og forholde deg til denne.
• Du liker å arbeide med ungdom.
• Du behersker norsk muntlig og skriftlig.
• Du har god digital kompetanse, det vil si at du er i stand til å veilede eksamenskandidater når det gjelder tilkobling til trådløst nettverk, pålogging, innlevering av digital eksamen og kan avsløre eventuell ureglementert bruk av digitale verktøy.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:
• Gi eksamenskandidatene nødvendig informasjon før eksamen starter.
• Legge til rette for gode arbeidsforhold for kandidatene under eksamen.
• Bidra til at eksamen gjennomføres etter skolen retningslinjer.

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.


Søknad (bruk vedlagte søknadsskjema) sendes pr e-post til vallehovinvgs@ude.oslo.kommune.no innen 31.10.2019.

Søknadsskjema eksamensvakt