Hovedseksjon

Vikarbehov

Elev med PC

Valle Hovin videregående skole ønsker kontakt med vikarer som kan ta på seg undervisning innenfor våre fellesfag og programfag. Se mer om skolens fagtilbud her.

Aktuelle kandidater er lektorstudenter eller studenter innenfor relevante fagområder.

Send CV og kort søknad til en disse: