Slik jobber vi på Valle Hovin vgs

Tett oppfølging fra lærere

For å nå målet er det viktig for oss at elevene involveres i læringsarbeidet slik at de opplever at det er deres eget. Her henter vi inspirasjon fra idretten. Ved skolestart setter elevene seg mål i fagene og legger en plan for hvordan de skal nå dem. Målene er knyttet til fagkarakterer, men først og fremst til en plan for å nå målet og hvilken arbeidsinnsats som kreves for å gjennomføre planen.

Målarbeidet gjøres i tett samarbeid med lærerne, og vi setter av tid i klassens time til å få det gjennomført. Samarbeidet med lærerne fortsetter gjennom året med tett individuell oppfølging av den enkelte elev. Lærerne tenker elevaktiviserende metoder. Også her henter vi inspirasjon fra idretten. Du må øve på det du vil bli god på. Vi legger i tillegg stor vekt på å gi elevene gode tilbake- og framovermeldinger (vurdering for læring) slik at elevene hele tiden vet hva de har å jobbe med.

For at elevene skal kunne nå sine mål, trenger de oppfølging av dyktige og engasjerte lærere. På Valle Hovin vgs legger vi stor vekt på at delingskultur og samarbeid skal kjennetegne skolen og lærergruppa.

Skolens lærere er organisert i timeplanlagte fagteam og observasjonsteam. I observasjonsteamene observerer og drøfter lærerne hverandres undervisning etter en oppsatt plan. Målet er å sikre best mulig læring for elevene. Vi har også felles timeplanlagte møter med pedagogisk fokus for alle lærere.

På Valle Hovin vgs tenker vi som et lag: Vi skal gjøre hverandre gode. Ingen er ikke flinke i alt, men alle er flinke til noe. Det vil si at vi skal lære av og dele med hverandre.