Hovedseksjon

OT-tilbudet: Tilbake på sporet!

Geogebra

Hva er OT?
Tilbudet er for ungdommer (15-21 år) med rett til opplæring, som har sluttet eller er i ferd med å slutte på videregående skole. Målet er å få disse ungdommene tilbake på skolebenken og motivere dem for videre skolegang og studier. Vi tar deres interesser, ønsker og mål på alvor og følger dem tett opp med veiledning og støtte.

Hva kan vi tilby?
På Valle Hovin tilbys to ulike OT-tilbud: Vg1 Studiespesialiserende (ST) med 30 elevplasser og studiekompetanse etter 23/5-regelen ("six-pack") med 15 elevplasser. Undervisningen foregår i trygge rammer, med tett oppfølging og individuell tilpasning. Det åpnes for ulike løsninger avhengig av den enkeltes behov. Undervisningen vil foregå i en større basisgruppe, samtidig som skolens lokaler med sine mange grupperom innbyr til arbeid i mindre grupper, samt til individuelt arbeid i egne rom for elever som har behov for det. Skolen har et stort fokus på idrett og tilbyr breddeidrett (unntaksvis toppidrett) som en del av OT-tilbudet for de som ønsker det.

Hvilke muligheter finnes?

  • Ta alle fagene på Vg1 ST med tett oppfølging og individuell tilpasning.
  • Ta noen fag, eksempelvis fag som inngår i 23/5, om du ikke har kapasitet til alle fag.
  • Ta noen fag i kombinasjon med utplassering i bedrift.
  • Ta fag du mangler for å fullføre Vg1 ST.
  • Følge ett eller to fag i ordinært løp, i kombinasjon med fag på OT.

Sammen med elevene skreddersyr vi løsninger hvor antall fag og omfang av opplæringen avtales. Det er viktig at skoletilbudet oppleves meningsfylt med et tydelig mål for veien videre.

For at elevene skal lykkes i OT-tilbudet legger skolen til rette og gir individuell veiledning, samtidig som at eleven selv må ha motivasjon for å fullføre videregående utdanning.

Kontakt:
Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål om tilbudet og om du tenker at dette kan være noe for deg, eller for noen du kjenner som står uten skoleplass. Vi inviterer ungdommer som er interessert til en samtale. Om vi ser at tilbudet kan passe for deg, vil du få tilbud om en prøveuke. I slutten av denne uka vil vi sammen med deg ta stilling til om du får en plass og blir elev hos oss.

Kontaktperson: Siw Risøy
E-post: siw.risoy@osloskolen.no
Telefonnummer: 48 49 17 84