Hovedseksjon

OT-tilbudet: Tilbake på sporet!

Geogebra

Hva er OT?

Tilbudet er for ungdommer (15-21 år) med rett til opplæring, som har sluttet eller er i ferd med å slutte på videregående skole. Målet er å få disse ungdommene tilbake på skolebenken og motivere dem for videre skolegang og studier. Vi tar deres interesser, ønsker og mål på alvor og følger dem tett opp med veiledning og støtte.

For at elevene skal lykkes i OT-tilbudet, legger skolen til rette og gir individuell veiledning, samtidig som at eleven selv må ha motivasjon for å fullføre videregående utdanning. Det er viktig at skoletilbudet oppleves meningsfylt med et tydelig mål for veien videre.

Hva kan vi tilby?

På Valle Hovin har vi to ulike OT-tilbud:

  • VG1 OT - Hele eller deler av VG1 studiespesialisering
  • VG3 OT - Alle eller noen av studiekompetansefagene på VG2- og VG3-nivå.

Struktur OT 2023.jpg

VG1 OT

Undervisningen på VG1 OT foregår i en klasse med inntil 27 elever, med to lærere i hvert fag. Klassen har tilgang til store og små klasserom, men også flere grupperom som innbyr til gruppearbeid eller individuelt arbeid etter avtale med lærerne. De faglige kravene vil være de samme som for de andre VG1-klassene, og organiseringen vil være tett opp til de ordinære klassene, slik at overgangen til VG2 ST ikke blir for stor.

Hovedmålet for elevene på VG1 OT er at de skal søke seg inn til ordinær VG2 ST etter fullført VG1. I noen tilfeller (der målet er å kun ta studiekompetansefagene) går elevene videre til VG3 OT.

VG3 OT

Undervisningen på VG3 OT foregår i en klasse med inntil 18 elever, med én lærer i hvert fag. Klassen holder til i samme område som VG1 OT og benytter de samme fasilitetene. Undervisningen på VG3 OT er først og fremst bygget opp rundt studiekompetansefagene på VG2 og VG3. På den måten er det mulig å ta alle studiekompetansefagene ved å gå to år (VG1 OT og VG3 OT) på vårt OT-tilbud. 

Hovedmålet for elevene på VG3 OT er å fullføre studiekompetansefagene, slik at de kan få studiekompetanse gjennom den såkalte 23/5-regelen.

Hvem passer tilbudet for?

  • Du som planlegger et omvalg av VG1, men som ønsker å fullføre utvalgte fellesfag
  • Du som har ekstra behov for oppfølging og tilrettelegging av skolehverdagen, slik at du blir i stand til å komme tilbake på sporet
  • Du som mangler enkelte fag for å få vitnemål på studiespesialsering, men ikke har skoleplass
  • Du som mangler enkelte studiekompetansefag, slik at du senere kan søke om opptak til høyere utdanning gjennom 23/5-ordningen

Elever som er søkt inn på fortrinn med stort behov for spesialundervisning er ikke i målgruppen for OT.

Inntaksprosessen

Ungdommer som kan være aktuelle for inntak til tilbudet inviteres til en samtale, gjerne med foresatte og/eller andre instanser som er viktige i samarbeidet med skolen. Om vi ser at tilbudet kan passe gis det tilbud om en prøveuke. I slutten av denne uka vil vi sammen med eleven ta stilling til om tilbudet er egnet og om eleven får plass videre.

Kontakt

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om tilbudet, eller om du tenker at dette kan være noe for deg eller for noen du kjenner som står uten skoleplass.

Kontaktperson: Line Harbitz Motzfeldt
E-post: line.motzfeldt@osloskolen.no
Telefonnummer: 97 71 49 60