Tilbake på sporet!

Målet er å få deg tilbake på skolebenken og motivere deg for videre skolegang. Vi tar dine interesser, ønsker og mål på alvor og følger deg tett opp med veiledning og støtte.

Hva kan vi tilby?

På Valle Hovin tar vi sikte på å tilby Vg1 Studiespesialiserende (ST) i skjermede omgivelser, med tett oppfølging og stor grad av individuell tilpasning. Det åpnes for mange ulike løsninger avhengig av den enkeltes behov. Skolens lokaler med sine mange grupperom innbyr til arbeid i mindre grupper og til individuelt arbeid i egne rom for elever som har behov for det.

Skolen har et stort fokus på idrett og tilbyr breddeidrett (unntaksvis toppidrett) som en del av OT tilbudet for dem som ønsker det. Det gis også mulighet for trening i treningsrom eller andre aktiviteter som en del av tilbudet.

Hvilke muligheter finnes?

  • Du kan ta alle fagene på Vg1 ST i skjermede omgivelser med tett oppfølging og stor grad av individuell tilpasning.
  • Du kan ta noen fag, om du ikke har kapasitet til å ta alle fag.
  • Du kan ta noen fag i kombinasjon med utplassering i bedrift.
  • Du kan ta fag du mangler fra Vg1 ST.
  • Du kan få mulighet til å følge ett eller to fag i ordinært løp i kombinasjon med fag på OT.

Sammen med elevene skreddersyr vi løsninger hvor antall fag og omfang av opplæringen avtales. Det lages individuelle planer med mål på kort sikt, og med langsiktige mål som sier noe om veien videre og målet med utdanningen.

For å lykkes med OT- tilbudet legger skolen til rette og gir deg individuell veiledning, samtidig som du selv må ha motivasjon for å fullføre videregående utdanning. 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål om tilbudet og om du tenker at dette kan være noe for deg, eller noen du kjenner som har behov for en skoleplass med stor grad av tilpasning i skjermede omgivelser: 

Siw Risøy siw.risoy@ude.oslo.kommune.no 
Telefonnummer: 48491784

Vi inviterer ungdommer som er interessert til en samtale. Om vi ser at tilbudet kan passe for deg vil du få tilbud om en prøveuke. I slutten av den uken vil vi sammen med deg ta stilling til om du får en plass og blir elev hos oss.

Lesmer om oppfølgingstjenesten: