Hovedseksjon

Inntaksprosessen

Stadion i solnedgang

Studiespesialisering med toppidrett er et eksklusivt tilbud for 32 elever pr trinn. I løpet av mars/april vil alle søkere få tilsendt en e-post med innkalling til ferdighetsprøve og informasjon om innsending av CV og attest.

På ferdighetsprøven blir søkerne delt inn i lag og spiller en fotballkamp i sin oppgitte posisjon på banen. Prestasjonen i denne kampen, kombinert med CV og referanser danner grunnlaget for søkerens ferdighetspoeng. Det er tilbudets trenere som fastsetter ferdighetspoengene.

Selve inntaket av elever foregår i to kvoter: karakterkvoten og ferdighetskvoten. Totalt vil 32 elever hvert år få tilbud om skoleplass på studiespesialisering med toppidrett.

Karakterkvoten (16 plasser):
I karakterkvoten er det de 16 søkerne med høyest karakterpoeng fra ungdomsskolen som får tilbud om plass. Ferdighetspoengene teller ikke i denne kvoten.

Ferdighetskvoten (16 plasser):
I ferdighetskvoten teller ferdighetspoengene 80% og karakterpoengene 20%. Dette skal sikre at de største fotballtalentene får mulighet til å komme inn.

Tips

Hvis du er interessert i å kombinere skole med toppidrettsatsing i fotball, anbefaler vi at du har følgende ønsker øverst i søknaden:

1. Studiespesialsering med toppidrett  (STUSP1--T-) på Valle Hovin vgs

2. Studiespesialisering (STUSP1----) på Valle Hovin vgs

I begge tilfeller har vi svært gode fotballtilbud.