Hovedseksjon

Om studiespesialisering

Fra klasserommet

Om studiespesialisering:

På studiespesialisering har elevene fellesfag (gule fag) og programfag (røde fag). Fellesfag er fag som alle må ha. Noen fellesfag, som norsk, har man hvert år. Andre fellesfag er avsluttende allerede på VG1. Programfag er fag som man kan velge, omtrent som valgfagene på ungdomsskolen.

Nedenfor vises hvilke fag man har de ulike årene på studiespesialisering. Tallet til høyre i hver boks viser fagets uketimer (45min).

Om VG1:

I utgangspunktet er det bare fellesfag på VG1, men det er likevel noen valg som må gjøres allerede første året: Valg av matematikkvariant, valg av fremmedspråk og eventuelt valg av idrettsfag. Vi gjennomfører informasjon om fag og fagvalg den første uka på VG1.

Matematikk
Det finnes to varianter av matematikk på VG1: matematikk 1T (teoretisk) og matematikk 1P (praktisk). Elever som har tatt matematikk 1T mens de gikk i 10. klasse, vil få tilbud om å ta matematikk R1 eller S1 (som vanligvis er VG2-fag) på VG1.

Fremmedspråk
Vi tilbyr for tiden språkfagene tysk (nivå 1 og 2), fransk (nivå 2) og spansk (nivå 1 og 2), under forutsetning av at det er nok elever som ønsker disse språkene. Elever som har et annet morsmål enn norsk og som behersker det både muntlig og skriftlig, får tilbud om å ta morsmåleksamen i tillegg til eller i stedet for å ta fremmedspråk som elev.

Idrettsfag
På Valle Hovin videregående skole er vi opptatt av at elever skal få muligheten til å drive med idrett og holde seg i form. Derfor tilbyr vi alle elever å velge et programfag fra idrettsfag allerede på VG1. Det er dette faget som vises som et rødt programfag nederst i VG1-kolonnen i figuren over. Fagene du kan velge er toppidrett 1 eller breddeidrett 1. Innen toppidrett tilbyr vi basketball og fotball, men vi vurderer også om vi kan tilby toppidrett innenfor andre idretter. Dette er en unik mulighet til å få noen avbrekk i skoledagen der du får drive med idretten din i toppidrett eller der du får utforske mange ulike idretter og aktiviteter i breddeidrett. Les mer om idrettsfag for elever på studiespesialisering her.

 

Om VG2 og VG3:

På VG2 og VG3 har elevene flere programfag. Det vanlige antallet er tre eller fire programfag på VG2 og tre programfag på VG3. Om høsten på VG1 gjennomføres en fagvalgsprosess blant elevene. Da gjøres de kjent med regelverket for fagvalg og vitnemål, og de mottar informasjon om hvert enkelt programfag. Videre får de velge ut noen fag som de ønsker prøvetimer i. Etter at prøvetimene er gjennomført, organiseres et prøvevalg. Gjennom prøvevalget får skolen tilbakemelding om hvilke fag som er etterspurt og på denne måten har elevene anledning til å påvirke skolens fagtilbud. Til slutt gjennomfører vi det endelige fagvalget. Gjennom hele prosessen er våre rådgivere tilgjengelige for veiledningssamtaler.

Generelt gjelder at for at vi skal tilby et fag, er vi avhengig av at nok elever er interessert i det. Et prinsipp for oss er at programfag som igangsettes på VG2, vil videreføres som fordypningfag på VG3. Dette gir en viktig forutsigbarhet for elevene.

Les mer om programfagene her.