Om studiespesialisering

Bilde Vallehovin VGS

Om studiespesialisering:

Vi vil gi et bredt fagtilbud med mulighet for full fordypning innen språk, samfunnsfag, økonomi og realfag. Skolen vil ha 5 klasser pr trinn (inkludert toppidrettsklassen).

Om Vg1:

Vi tilbyr matematikk 1P og 1T. Elever som har tatt 1T mens de gikk i 10. klasse vil få tilbud om å ta R1. Vi tilbyr språkfagene tysk (I og II), fransk (I og II) og spansk (I og II) under forutsetning av at det er nok søkere. Elever som ønsker morsmål, kan ta det som privatist.

Om Vg2/Vg3:

Tilbudet av programfag vil være preget av elevenes ønsker. Hver høst vil det gjennomføres en fagvalgprosess blant elevene der elevene blir kjent med regelverket og får anledning til å påvirke tilbudet. Av skolens faste programfag kan nevnes matematikk R1 og S1, fysikk og kjemi. Det vil si alle fag som kreves i forhold til spesiell studiekompetanse. Innen SSØ vil vi tilby samfunnsfag, psykologi, engelsk. De øvrige fagene, se Vilbli.no, vil falle på plass etter at elevene har vært gjennom en valgprosess. Et viktig prinsipp vil være at fag som igangsettes på Vg2, skal videreføres på Vg3. Alle fagtilbud er avhengig av nok søkere.

Som en del av skolens samarbeid med Vålerenga Fotball Samfunn ønsker vi å tilby faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling med særlig vekt på sosialt entreprenørskap.

Om ekstra programfag:

Som elev på studiespesialisering, kan du velge topp eller breddeidrett som et ekstra programfag allerede fra Vg1. Faget har fem uketimer og godskrives som et programfag på vitnemålet. For nærmere informasjon, ta kontakt med ass.rektor Espen Frøystveit. Mail: Espen.Froystveit@ude.oslo.kommune.no eller telefon 93406422

Om utveksling:

Elever ved Valle Hovin vgs vil kunne delta i Osloskolens utvekslingsprogrammer, eller vi vil kunne bistå i forhold til individuelle utvekslinger.

Fagtilbud på Valle Hovin vgs

VG2

Biologi 1, Breddeidrett 2, Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Fysikk 1, Internasjonal engelsk, Kjemi 1
Markedsføring og ledelse 1, Matematikk 2P
Matematikk R1Matematikk S1, Psykologi 1
Rettslære 1, Samfunnsøkonomi 1, Sosiologi og sosialantropologi
Toppidrett 2, Økonomistyring

 

VG3

Drawing of a city