Klage på karakterer

I henhold til forskrift til opplæringsloven §5 har elever rett til å klage på standpunkt- og eksamenskarakter. Fristen for å klage på karakteren er 10 dager fra eleven har hatt muligheten til å gjøre seg kjent med karakteren. Klagebehandlingen kan få som konsekvens at karakteren beholdes, at karakteren heves eller at karakteren settes ned. Derfor er det svært viktig at eleven konfererer med faglærer før han/hun klager.

Informasjon om klagerett på eksamenskarakter på Oslo Kommunes hjemmeside.

Forskrift til opplæringsloven §5 – Klage på vurdering.

Klageskjema for standpunktkarakter.