Klage på karakterer

Eleven må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning.

Les mer om hvordan du som elev kan klage på eksamenskarakteren fra Oslo kommune sine sider.