Vår profil

Valle Hovin VGS ny

Skoleåret 2019-2020 vil skolen ha Vg1, Vg2 og Vg3 og 450 elever.

Skolen tilbyr studiespesialisering og studiespesialisering med toppidrett. Skolen har også et tilbud for elever i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Som elev vil du møte entusiastiske og dyktige lærere, og vi tilbyr full fordypning innen språk, samfunnsfag, økonomi og realfag. Valle Hovin vgs har elevenes utvikling og elevenes mål som hovedfokus. Med elever fra hele Oslo har vi et helt unikt skolemiljø i moderne utstyrte lokaler.

Valle Hovin vgs er et nytt og moderne skolebygg med spesialrom, bibliotek og treningsrom av høy kvalitet. Skolen har en langsiktig samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball. Vi legger vekt på et aktivt miljø og mange elever velger topp eller breddeidrett som et ekstra programfag allerede fra Vg1.

Skolens fokus er læring og utvikling. Vi henter inspirasjon fra idretten og bruker mye tid på at den enkelte skal sette seg mål for egen skolegang og lage gode og realistiske planer for å nå disse målene. Vi ønsker en delingskultur der lærere deler og lærer med og av hverandre. Derfor er lærerne organisert i fagteam og observasjonsteam.

Observasjonsteamet består av tre –fire lærere som etter en oppsatt plan observerer hverandres undervisning og i etterkant evaluerer og forbedrer. Målet er at dette felles arbeidet skal bidra til økt læring hos elevene. Fra idretten henter vi også tanken om at du må øve på det du vil bli god på. Derfor legger vi vekt på å involvere elevene i eget læringsarbeid og understreker betydningen av elevaktiviserende metoder.