Hovedseksjon

Kunst på Valle Hovin VGS

Inngangspartiet

Arbeidet består av to hovedkomponenter: hengende fra taket i den såkalte corsairen, ca 60 stk molekyler i skiftende farger, og to stenskulpturer – den ene plassert i corsairen og fungerer som en benk å sitte på, og den andre plassert inne i hovedinngangen til skolen.

Tanken bak verket er å skape nye kognitive verktøy for å forstå naturen og forandring over tid.

Her kan du lese mer om kunstprosjeket på Valle Hovin VGS

 

Kunst på Valle Hovin VGS