Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 5 møter i løpet av skoleåret. På hvert Driftstyremøte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Styreleder:

Kjell Richard Andersen (ekstern)

Styremedlemmer:

·     Thomas Baardseng (ekstern)

·     Sindre Ilebekk Johansen (ekstern)

·     Jens Helge Grutle Larsen (ansattrepresentant)

·     Håvard Andreassen(ansattrepresentant)

·     Adam Raih (elevrepresentant)

·     Alessandro Vidonis (elevrepresentant)

·     Trine Øiseth (rektor)