Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforeninger, tilsatte eller foresatte. I tilegg informerer rektor om aktuelle saker. Driftsstyret holder om lag fem møter i løpet av skoleåret.

Styreleder:
Kjell Richard Andersen (ekstern)

Styremedlemmer:
Thomas Baardseng (ekstern)
Sindre Ilebekk Johansen (ekstern)
Jens Helge Grutle Larsen (ansatt)
Håvard Andreassen(ansatt)
Adam Raih (elev)
Alessandro Vidonis (elev)
Trine Øiseth (rektor)