Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforeninger, tilsatte eller foresatte. I tilegg informerer rektor om aktuelle saker. Driftsstyret holder om lag fem møter i løpet av skoleåret.

Styreleder:
Åge Petter Christiansen (ekstern)

Styremedlemmer:
Astrid Maria Palm (ekstern)
Jens Helge Grutle Larsen (ansatt)
Håvard Andreassen(ansatt)
Mamanding Marong (elev)
Nada Wail Azzam (elev)
Trine Øiseth (rektor)