Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 5 møter i løpet av skoleåret. På hvert Driftstyremøte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Styreleder:

Kjell Richard Andersen (ekstern)

Styremedlemmer:

  • Thomas Baardseng (ekstern)
  • Steinar Thorud (ansattrepresentant)
  • Liv Karin Erikstad Andersen (ansattrepresentant)
  • Mounir Boukaddour (elevrepresentant)
  • Faisal David Sekabembe (elevrepresentant)
  • Trine Øiseth (rektor) 

Møteplan 2018

Onsdag 17/01-2018

Tirsdag 10/04-2018

Tirsdag 05/06-2018

Tirsdag 25/09-2018

Tirsdag 20/11-2018