Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforeninger, tilsatte eller foresatte. I tilegg informerer rektor om aktuelle saker. Driftsstyret holder om lag fem møter i løpet av skoleåret.

Styreleder:
Kjell Richard Andersen (ekstern)

Styremedlemmer:
Thomas Baardseng (ekstern)
Sindre Ilebekk Johansen (ekstern)
Jens Helge Grutle Larsen (ansatt)
Håvard Andreassen(ansatt)
Adam Raih (elev)
Alessandro Vidonis (elev)
Trine Øiseth (rektor)