Hovedseksjon

Jodtabletter og atomberedskap

Som ledd i atomberedskapen i Oslo kommune er det lagret jodtabletter i alle offentlige og private skoler, barnehager og institusjoner der barn oppholder seg på dagtid.

Hvis det skulle skje en atomhendelse, vil elevene få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. 

Les mer om atomberedskap og utdeling av jodtabletter på Oslo kommunes nettsider