Hovedseksjon

Fotballtilbudet

Stadion

Treningsstruktur:
Alle spillere, både fra VG1, VG2 og VG3, har toppidrettsøkter mandager og onsdager kl 08:30 – 10:50. Treningsøkter tidlig på dagen gir gode muligheter til verdifull restitusjonstid før trening i klubb på ettermiddagen. Etter gjennomført toppidrettsøkt får spillerne god tid til å dusje og de får servert et gratis, enkelt og næringsrikt måltid. I tillegg til toppidrett har de kroppsøving på fredager, som organiseres tett opp mot toppidrettsfaget. Dette gir totalt tre økter i uka.

Treningsfasiliteter:
I alle økter har spillerne tilgang til:

 • Intility Arena
 • Kunstgressbane
 • Styrkerom
 • Spinningsal
 • Idrettshall
 • Basis-/slyngerom

Organisering og trenerapparat:
Alle spillerne trener samtidig. Dette gir gode muligheter for å organisere dem i grupper på tvers av trinn. Vi har fire treningsgrupper:

 • To guttegrupper
 • Én jentegruppe
 • Én keepergruppe

Vi har et stort trenerapparat bestående av trenere med ulik spesialkompetanse for å kunne ivareta, utvikle og utfordre spillerne på spesifikke kompetansekrav som idretten krever av dem. Teamet består for tiden av 12 personer, hvorav ni er fra Vålerengas eliteavdeling:

 • Tre toppidrettslærere fra skolen
 • Fire spillerutviklere for gutter
 • To spillerutviklere for jenter
 • Én keepertrener
 • Én fysisk trener
 • Én fysioterapeut

Faglig innhold:
Spillerne læres opp til, i så stor grad som mulig, å være sine egne trenere og gjøre individuelle valg for innhold i den enkelte treningsøkt. Dette foregår selvsagt i nært samarbeid med skolens trenere og trenere i klubb. Klubbaktiviteten vil være styrende for hvilken trening som er hensiktsmessig å gjennomføre i skoletiden. En naturlig konsekvens av dette er at vi så godt som aldri gjennomfører klassisk «spill» på våre treninger. Uavhengig av hvilken type trening spillerne gjennomfører, sørger skolen for en hensiktsmessig fordeling av trenere og kompetanse for å ivareta den enkelte spiller best mulig.

For spillere som deltar i økter på treningsfeltet vil tiden benyttes til:

 • Rollespesifikk trening. Både kollektivt og individuelt.
 • Trening mot individuelle utviklingsmål (satt i samarbeid med spiller og klubbtrener).
 • Skadeforebyggende trening (fotballspesifikk styrketrening)

For spillere som deltar i økter i skolens ulike treningsrom vil tiden benyttes til:

 • Lærerstyrt basistrening (20-30 min) med fokus på kjernemuskulatur og stabiliserende styrke.
 • Egentrening mot individuelle fysiske utviklingsmål.
 • Restitusjons- og kampforberedende trening.
 • Rehabilitering og opptrening etter skade (fysioterapeut er til stede alle økter).

Desember og januar/februar er alternative måneder hvor vi er innom flere ulike idretter og bevegelsesaktiviteter. I tillegg henter vi inn ekstern kompetanse til å inspirere og bevisstgjøre utøverne innen spesifikke områder.

For å måle effekten av treningen, testes spillernes fysiske kapasitet innenfor utholdenhet, hurtighet, spenst og styrke ved sesongslutt og ved sesongstart. Resultatene presenteres for spiller og klubb i etterkant av hver testperiode, slik at en enkelt kan se spillerens utvikling opp mot tidligere resultater og mot gjennomsnittet for spillerne på skolen.

 

 

Valle Hovin vgs

 • skal være best i landet når det gjelder kvalitet på treningsarbeidet
 • skal være best i landet når det gjelder å kombinere skole og trening ut fra et helhetlig utøverperspektiv
 • har rammevilkår som er tilpasset en toppidrettsutøver
 • bygger en plattform som gir elevene mulighet til høyere utdanning og en toppidrettskarriere

Elevene får

 • tre økter i uka
 • unike treningsfasiliteter
 • oppfølging fra 12 trenere
 • gratis måltid etter morgenøktene
 • gratis utstyrspakke hvert år
 • treningsleir hvert år