Hovedseksjon

Foreldremøter

Foreldremøte

Vi gjennomfører foreldremøter for VG1 og VG2 etter følgende syklus:

  • August: Foreldremøte VG1
  • Oktober: Utviklingssamtaler med elever og foresatte VG1 og VG2
  • November: Foreldremøte VG2
  • Januar: Foreldremøte VG1
  • Februar: Utviklingssamtaler med elever og foresatte VG1 og VG2