Hovedseksjon

Utlån av flerbrukshall

Hallen

På ukedager, mandag – fredag, er det Oslo Idrettskrets som fordeler tider for bruk av hallen til ulike idrettslag, etter avtale mellom Utdanningsetaten og Bymiljøetaten. For lag og foreninger som er interessert i å bruke flerbrukshallen på ukedagene, ta kontakt med Oslo Idrettskrets som fordeler treningstider i hall en gang i året. Søknadsfrist er 1.mai. Hallen leies ikke ut i skoleferier, helger, helligdager, blant annet på bakgrunn av ulike arrangement i bygget.