Hovedseksjon

Skolens historie

Byggeplass

Helt fra Hovedserien i fotball startet opp i 1948, har Vålerenga idrettsforening ønsket seg sitt eget stadion. Det har vært lansert mange ideer om hvor og hvordan, dessverre ofte økonomisk krevende og lite realiserbare. I 2005 ble arbeidet intensivert, og samme år utarbeidet Plan og bygningsetaten i Oslo kommune en beliggenhetsanalyse. Stadion skulle legges til en bydel i utvikling og det skulle dekke samfunnsnyttige formål utover det rent sportslige. I 2006 ble Valle Hovin valgt som område. 

I 2007 vedtok bystyret at Vålerenga skulle overta den aktuelle tomta for 1 krone. Det skjedde under en rekke forutsetninger, blant annet at det skulle legges til rette for at en videregående skole med et idrettstilbud skulle inngå i bygget. Syv år seinere (2014) ble det opprettet en 25-årig leieavtale mellom Vålerenga fotball og Utdanningsetaten i Oslo. Tre år senere var både stadion og skolen på plass.  

De første 150 elevene og 15 ansatte startet opp i august 2017. Skolen skulle tilby studiespesialisering og et unikt toppidrettstilbud gjennom en kombinasjon av toppidrett fotball og skole. Før oppstarten av Valle Hovin vgs var dette et tilbud forbeholdt de private videregående skolene.  

Fra 2017 og fram til i dag har skolen utvidet elevtallet fra 150 til 500 og antallet ansatte fra 15 til 55. 

Milepæler

2006 - Valle Hovin blir valgt som område for et nytt stadionbygg
2007 - Vålerenga kjøper den aktuelle tomta for kr 1,-
2014 - En 25-årig leieavtale mellom Vålerenga fotball og Utdanningsetaten i Oslo blir signert
2017 - Valle Hovin videregående skole åpner
2019 - Skolen har nådd full størrelse, med ca 500 elever og ca 55 ansatte
2020 - De første elevene avslutter sin skolegang ved Valle Hovin videregående skole