Programområdene for studiespesialisering

Realfag

Valle Hovin VGS tilbyr følgende programområder og programfag:

Programområde for idrett

 • Toppidrett 1, 2 og 3
 • Breddeidrett 1 og 2

Programområde for realfag 

 • Matematikk R1 og R2
 • Matematikk S1 og S2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Språkfag:

 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk

Samfunnsfag:

 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap 
 • Rettslære 1 og 2
 • Psykologi 1 og 2

Økonomifag:

 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Entreprenørskap
 • Økonomistyring
 • Økonomi og ledelse