Hovedseksjon

Programfag på studiespesialisering

Kjemiforsøk

Valgmulighetene er mange når det gjelder programfag. Vi garanterer at vi tilbyr alle fag som inngår i fagkrav til høyere utdanning, som for eksempel medisin, ingeniør osv. Fagtilbudet ellers utarbeides blant annet med utgangspunkt i elevenes etterspørsel. Derfor vil fagtilbudet vårt kunne variere noe fra år til år. Utgangspunktet er følgende fagtilbud:

De blå programfagene er fra programområde for realfag, de grønne fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, mens de oransje programfagene er fra idrettsfag. En fordypning er et programfag på VG3-nivå som bygger videre på et programfag på VG2-nivå. En godkjent fagsammensetning krever at eleven har to blå fordypninger (realfag) eller to grønne fordypninger (språk, samfunnsfag, økonomi). Matematikk er farget både blått og grønt fordi det gir uttelling som fordypning innen begge programområder. Fordypning i idrettsfagene kan ikke regnes med i kravet til fordypning.