Rådgivertjenesten

Den sosialpedagogiske delen innebærer hjelp til elever som måtte ha personlige og sosiale vansker av betydning for skolearbeidet. Rådgiver samarbeider tett med foresatte, lærerne, skolehelsetjenesten og for øvrig med andre instanser etter behov.

I karriereveiledningen jobbes det med å styrke elevenes kompetanse på fire områder. Informasjonsinnhenting, selvinnsikt, beslutningskompetanse og endringskompetanse. Rådgiveren samarbeider med lærerne om karriereveiledningen.

Ta gjerne kontakt om det er behov for det

Kontaktinfo rådgivertjenesten

Børt-Erik Berntsen

Rådgiver for klasse 1STA, 1STC, 2STA, 2STB og 2STD

Bort-Erik.Berntsen@ude.oslo.kommune.no  Tlf 977 488 65

Drawing of a city

Kontaktinfo OT - koordinator

Siw Risøy

 Rådgiver Siw Risøy

Rådgiver for klasse 1STB, 1STD, 1STE, 1STF, 2STC og 2STE
Siw.Risoy@ude.oslo.kommune.no Tlf 484 917 84

Drawing of a city