Hovedseksjon

Rådgivningstjenesten

Den sosialpedagogiske delen innebærer hjelp til elever som måtte ha personlige og sosiale vansker av betydning for skolearbeidet. Rådgiver samarbeider tett med foresatte, lærerne, skolehelsetjenesten og andre instanser etter behov.

I karriereveiledningen jobbes det med å styrke elevenes karrierekompetanse gjennom å koordinere skolens karrierelæringsaktiviteter.
Karrierelæringsaktivitetene består blant annet av seks årlige karrierelæringsøkter i klassens time, prøveundervisning i fag i forbindelse med fagvalg, besøk fra ulike utdanningsinstitusjoner på skolen, besøk på utdanningsmesser og åpen dag på universiteter/høgskoler, samt at skolen har et økende fokus på karrierelæringsperspektiver i de enkelte fag.
Alle elever (gjerne med foresatte) kan når som helst bestille individuelle veiledningssamtaler, enten på rådgivers kontor eller på nett.

Ta gjerne kontakt om det er behov for det.

Børt-Erik Berntsen

Rådgiver for klasse 1STA, 1STB, 2STA, 2STB, 3STA og 3STB
Bort.Berntsen@osloskolen.no 
Tlf 97 74 88 65

Line Harbitz Motzfeldt

Ansvarlig for inntak OT
Rådgiver for klasse 1STF og 3STF

line.motzfeldt@osloskolen.no

Tlf: 97 71 49 60

Sturla Espolin Mentzoni

Rådgiver for klasse 1STC, 1STD, 1STE, 2STC, 2STD, 2STE, 3STC, 3STD og 3STE

sturla.mentzoni@osloskolen.no 
Tlf: 95 76 94 04