Rådgivertjenesten

Den sosialpedagogiske delen innebærer hjelp til elever som måtte ha personlige og sosiale vansker av betydning for skolearbeidet. Rådgiver samarbeider tett med foresatte, lærerne, skolehelsetjenesten og for øvrig med andre instanser etter behov.

I karriereveiledningen jobbes det med å styrke elevenes kompetanse på fire områder. Informasjonsinnhenting, selvinnsikt, beslutningskompetanse og endringskompetanse. Rådgiveren samarbeider med lærerne om karriereveiledningen.

Ta gjerne kontakt om det er behov for det

Kontaktinfo rådgivertjenesten

Børt-Erik Berntsen

Rådgiver Vg1 studiespesialisering

Bort-Erik.Berntsen@ude.oslo.kommune.no  Tlf 977 488 65

Drawing of a city