Rådgivertjenesten

Den sosialpedagogiske delen innebærer hjelp til elever som måtte ha personlige og sosiale vansker av betydning for skolearbeidet. Rådgiver samarbeider tett med foresatte, lærerne, skolehelsetjenesten og for øvrig med andre instanser etter behov.

I karriereveiledningen jobbes det med å styrke elevenes kompetanse på fire områder. Informasjonsinnhenting, selvinnsikt, beslutningskompetanse og endringskompetanse. Rådgiveren samarbeider med lærerne om karriereveiledningen.

Ta gjerne kontakt om det er behov for det

Kontaktinfo rådgivertjenesten

Børt-Erik Berntsen

Rådgiver for klasse 1STA, 1STB, 2STA, 2STB, 3STA og 3STA

Bort-Erik.Berntsen@ude.oslo.kommune.no 

Tlf 977 488 65

Kontaktinfo OT - koordinator

Siw Risøy

Rådgiver for klasse 1STC, 1STF, 2STC , 2STF, 3STC og 3STF
Siw.Risoy@ude.oslo.kommune.no 

Tlf 484 917 84

Rådgiver

Sturla Espolin Mentzoni

Rådgiver for klasse 1STD, 1STE, 2STD , 2STE, 3STD og 3STE
sturla.mentzoni@ude.oslo.kommune.no 

Tlf: 95769404