Hovedseksjon

Om studiespesialisering med toppidrett

På biblioteket

Om studiespesialisering med toppidrett:

Studiespesialisering med toppidrett er et eget søkbart tilbud (Programområdekode STUSP1--T-). Skolen har et tett samarbeid med Vålerenga Fotball, som sikrer høy sportslig kvalitet og en mulighet for deg til å utvikle deg som spiller. Tilbudet er åpent for alle, gutter og jenter fra alle klubber. Man trenger altså ikke spille for Vålerenga for å være aktuell for Valle Hovin videregående skole. Treningen foregår i skoletiden, tre dager i uka, på Intility arena og i skolens øvrige treningslokaler. Treningene ledes av trenere fra Vålerenga Fotball og skolens lærere. Les mer om fotballtilbudet her.

Dette tilbudet har 32 elevplasser og er et 100% offentlig tilbud uten kostnader. Inntaket baserer seg på en kombinasjon av karakterer og ferdighet. Egen ferdighetsprøve vil bli gjennomført.

Akkurat som på ordinær studiespesialisering har elevene fellesfag (gule fag) og programfag (røde fag). Fellesfag er fag som alle må ha. Noen fellesfag, som norsk, har man hvert år. Andre fellesfag er avsluttende allerede på VG1. Programfag er fag som man kan velge, litt som valgfagene på ungdomsskolen. Hvert år vil elevene ha programfaget toppidrett. Utover dette kan elevene velge programfag fra skolens varierte fagtilbud.

Nedenfor ser du hvilke fag man har de ulike årene. Tallet til høyre i hver boks viser fagets uketimer (45min).

Om VG1:

Elever på VG1 studiespesialisering med toppidrett skal gjøre to valg: valg av matematikkvariant og valg av fremmedspråk. Vi gjennomfører informasjon om fag og fagvalg den første uka på VG1.

Matematikk
Det finnes to varianter av matematikk på VG1: matematikk 1T (teoretisk) og matematikk 1P (praktisk). 

Fremmedspråk
Vi tilbyr for tiden språkfagene tysk (nivå 1 og 2), fransk (nivå 2) og spansk (nivå 1 og 2), under forutsetning av at det er nok elever som ønsker disse språkene. Elever som har et annet morsmål enn norsk og som behersker det både muntlig og skriftlig, får tilbud om å ta morsmåleksamen i tillegg til eller i stedet for å ta fremmedspråk som elev.

Om VG2 og VG3:

På VG2 og VG3 har elevene flere programfag. Det vanlige antallet er tre eller fire programfag på VG2 og tre programfag på VG3. Toppidrett er et av disse fagene hvert år, noe som innebærer at elevene har litt færre valgbare programfag enn elever på studiespesialisering. Vi garanterer at elever på studiespesialisering med toppidrett kan velge alle kombinasjoner av realfag som kreves for utdannelser med spesielle opptakskrav. Om høsten på VG1 gjennomføres en fagvalgsprosess blant elevene. Da gjøres de kjent med regelverket for fagvalg og vitnemål, og de mottar informasjon om hvert enkelt programfag. Videre får de velge ut noen fag som de ønsker prøvetimer i. Etter at prøvetimene er gjennomført, organiseres et prøvevalg. Gjennom prøvevalget får skolen tilbakemelding om hvilke fag som er etterspurt og på denne måten har elevene anledning til å påvirke skolens fagtilbud. Til slutt gjennomfører vi det endelige fagvalget. Gjennom hele prosessen er våre rådgivere tilgjengelige for veiledningssamtaler.

Generelt gjelder at for at vi skal tilby et fag, er vi avhengig av at nok elever er interessert i det. Et prinsipp for oss er at programfag som igangsettes på VG2, vil videreføres som fordypningfag på VG3. Dette gir en viktig forutsigbarhet for elevene.

Les mer om programfagene her.

Lærere i toppidrett fotball

Torgeir Hoås
Pål Konradsen
Bjørn Arild Levernes

Les mer om trenerne