Hovedseksjon

Eksamenstrekk skriftlig eksamen

Fr. 12.5.

9:009:00

Kunngjøring av trekk til skriftlig eksamen på VIS.