Hovedseksjon

Avslutning VG3

Colosseum kino

Tradisjonen tro markerer vi gjennomført videregående opplæring for alle våre VG3-elever på Colosseum kino.