Hovedseksjon

Skolebiblioteket har åpnet

Forsiden fotballbiblioteket

Ny bibliotekar er Ingrid Svennevig Hagen, og nedenfor svarer Ingrid på noen spørsmål.

Hvorfor ønsker du å jobbe på Valle Hovin vgs?

«Å være med på å starte en helt ny skole og bygge opp et skolebibliotek fra bunnen av, er en spennende utfordring. Jeg har ambisjoner om å skape et aktivt skolebibliotek som vekker elevenes leselyst, som pirrer deres faglige nysgjerrighet og som bidrar til å skape et godt miljø på skolen. Allerede nå er elevene godt i gang med å bruke biblioteket til gruppearbeid og som en sosial møteplass, hyllene begynner å fylles og utlånet er i gang. At elevene bruker skolebiblioteket aktivt i sin læringsprosess er det aller viktigste målet mitt!»

Hvilke forventninger har du til jobben?

«Jeg ønsker å bygge opp og drive en ambisiøs skolebibliotekvirksomhet. Skolebiblioteket skal være synlig innenfor alle fagområder. Samarbeid med lærerne og ledelsen er derfor helt grunnleggende for å få til et velfungerende skolebibliotek. Jeg gleder meg til å sette i gang og gjennomføre mange spennende samarbeidsprosjekter med engasjerte lærerkollegaer.»

 Bibliotekar Ingrid

Mer informasjon om Skolebilotekt kommer snart.