Åpning av Valle Hovin vgs

Gjeng med ungdom på videregående skole. Unge jenter.
For kommende uke gjelder følgende plan: Vg3 møter på Valle Hovin vgs tirsdag 12.mai, Vg2 onsdag 13. mai, Vg3 14. mai og Vg1 15. mai. De dagene elevene ikke er på skolen, er det hjemmeundervisning etter samme mal som de siste ukene. Det gjelder også mandag 11. mai. Ytterligere informasjon om timeplan og organisering vil bli lagt ut i Teams.