Søk Valle Hovin

Søk Valle

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev på Valle Hovin videregående skole. Her ser du våre tilbud, kort oppsummert.

Følg oss på facebook, youtube, instagram og tiktok.

 

Her kan du få et lite innblikk i skolen vår: https://youtu.be/CYDOJ51hHi4