Ledelse og ansatte

Ledelse
Studieleder Valle Hovin VGS
Assisterende rektor Helge Bratland
Tlf: 47713461
Tlf: 47713461
Avdelingsleder Linn Fuglestveit
Avdelingsleder Linn Fuglestveit
Tlf: 97089676
Tlf: 97089676
Egil Reidar Osnes
Avdelingsleder Egil Reidar Osnes
Tlf: 99040599
Tlf: 99040599
Knut Ole
Administrativ leder Knut Ole Rosted
Tlf: 92239567
Tlf: 92239567
Ansatte