Hovedseksjon

Midlertidige fraværsregler

Dersom en elev er syk i dette skoleåret, er det ikke nødvendig å framskaffe legeerklæring for at fraværet skal regnes som dokumentert. Det er tilstrekkelig at foresatte (eller elever over 18 år) gir beskjed om fravær til kontaktlærer. Unntaket gjelder for alt fravær av helsegrunner, enten det er snakk om korona eller andre helsegrunner. Denne type fravær skal ikke telle med i fraværsgrensa og skal ikke føres på elevenes vitnemål/kompetansebevis.