Hovedseksjon

Avslutning for VG3

Colosseum kino

Tradisjonen tro markerer vi gjennomført videregående opplæring for alle våre VG3-elever på Colosseum kino. Sensuren for skriftlig eksamen er sen i år, så elevene vil dessverre ikke få utdelt vitnemål. De vil imidlertid få utdelt en konvolutt med alle standpunktkarakterer og eventuelt tidligere eksamenskarakterer.

Hver elev kan ha med inntil tre personer hver. Vi anbefaler ikke å ha med små barn.