Hovedseksjon

Behov for eksamensvakter

Fra klasserommet

Skriftlig eksamen gjennomføres i to perioder hvert år. Den ene perioden foregår i november med forholdsvis få eksamener og kandidater, mens hovedperioden foregår i mai/juni. For å kunne gjennomføre eksamen på en forsvarlig måte, har vi behov for å knytte til oss et antall eksamensvakter. Som eksamensvakt er du midlertidig ansatt med kontrakt gjeldende for hver eksamensperiode. Ved å signere arbeidsavtalen forplikter du deg til å møte opp i henhold til vaktplanen, som vil bli utarbeidet i forkant av hver eksamensperiode.

Kvalifikasjoner:

  • Du er pålitelig og punktlig
  • Du er ved god helse
  • Du kan motta viktig informasjon og forholde deg til denne
  • Du liker å arbeide med ungdom
  • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
  • Du har god digital kompetanse, det vil si at du er i stand til å veilede eksamenskandidater når det gjelder tilkobling til trådløst nettverk, pålogging, innlevering og kan avsløre eventuell ureglementert bruk av digitale verktøy
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

  • Gi eksamenskandidatene nødvendig informasjon før eksamen starter
  • Legge til rette for gode arbeidsforhold for kandidatene under eksamen
  • Bidra til at eksamen gjennomføres etter skolens retningslinjer

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.

Søknad (bruk vedlagte søknadsskjema) sendes pr e-post til postmottak.vallehovin@osloskolen.no innen 01.03.2023