Eksamen høst 2018

Forskjellige skoleelementer

Her kommer litt informasjon til elever som skal ta morsmåleksamen.

Skriftlig eksamen
Alle skriftlige eksamener i morsmål arrangeres på Valle Hovin videregående skole.

Morsmål nivå 1: Tirsdag 13.november kl 09:00 – 14:00
Morsmål nivå 2: Onsdag 14.november kl 09:00 – 14:00
Morsmål nivå 3: Torsdag 15.november kl 09:00 – 14:00

• Alle elever må møte på rom 3019 (i 3. etasje) senest kl 08:30
• Ta med PC med fullt batteri
• Ta med mat og drikke
• Ta med legitimasjon med bilde

Det er viktig å lese gjennom eksamensinformasjonen her.

Muntlig eksamen
Alle muntlig eksamener i morsmål arrangeres på andre skoler enn Valle Hovin videregående skole. Alle elever som er oppmeldt til morsmålseksamen skal ha fått et brev med dato og oppmøtested for eksamen. Dersom du ikke har fått dette brevet, ta kontakt med resepsjonen så fort som mulig.

Mer informasjon om muntlig eksamen i morsmål finner du her.