Midlertidig endring av krav til dokumentasjon av sykefravær

Illustrasjonsfoto

For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)

 

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole. 

 

Dersom en elev er syk (korona eller annen sykdom) i denne perioden, skal elevens foresatte (dersom eleven er under 18 år) gi beskjed om fraværet via Skolemeldingsappen. Fraværet vil da regnes som dokumentert og det vil ikke telle med i fraværsprosenten.