Hovedseksjon

Verdensdagen for psykisk helse

Hjerte
I dag har vi markert verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er "Vi trenger å høre til #lagplass". Elevene har deltatt på ulike aktiviteter, der målet har vært å skape samhold på tvers av klasser og trinn og styrke tilhørigheten til skolen vår.
Vi håper og tror at elevene har opplevd dagen som meningsfull, inkluderende og samlende.